Czym jest metoda Montessori i co warto o niej wiedzieć?

montesorri - co to jest, dla kogo

Wybór odpowiedniego żłobka czy przedszkola to niełatwe zadanie dla rodziców małego dziecka. Typów i podejść do wychowania maluchów jest sporo. Jedną z opcji edukacji dzieci jest metoda Montessori. To coraz popularniejsze podejście, które kładzie nacisk na rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań dziecka.

Metoda Montessori – czym jest?

Metoda Montessori jest to system dydaktyczny stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori. Pierwsza placówka bazująca na założeniach tej metodologii powstała już w 1907 roku. Choć początkowo służyła dzieciom z niepełnosprawnościami, szybko została uznana za metodę korzystną także dla zdrowych uczniów.

Metoda Montessori opiera się na podejściu, że każde dziecko ma swój unikalny sposób uczenia się. Nauczanie powinno być dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki temu dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, bez presji z zewnątrz. Charakterystyczne dla metody Montessori są specjalnie zaprojektowane pomoce dydaktyczne, takie jak np. drewniane klocki, puzzle, pomoce do nauki matematyki, narzędzia do szycia i rzeźbienia, które rozwijają kreatywność, wyobraźnię i koordynację ruchową.

Sprawdź: Terapia Ręki – Na Czym Polega I Dla Kogo Jest Odpowiednia?

Przedszkole Montessori – zasady w pigułce

Montessori ma swoje założenia, dlatego w placówkach pracujących na bazie tej metody panują pewne określone zasady. Oto najważniejsze z nich:

  • Swoboda wyboru dla dziecka

Dziecko samo decyduje, z jakim materiałem będzie się uczyło, w jakim tempie i gdzie będzie wykonywać swoje zadania. Nauczyciel pozostaje czujny i obserwuje postępy dzieci, zapewniając jednocześnie spokój i wygodne warunki do nauki.

  • Porządek i brak chaotyczności

Każdy przedmiot ma swoje stałe miejsce. Dzieci uczą się szacunku do przedmiotów i dbania o swoje otoczenie. Do swojej dyspozycji mają specjalnie dobrane pomoce dydaktyczne, które umożliwiają im podejmowanie różnorodnych aktywności i rozwój.

  • Brak oceniania, kar i nagród

Dziecko nie jest ani nagradzanie, ani karane. Nie ma systemu oceniania w tym ujęciu. Dzieci uczą się samodyscypliny i motywacji do nauki w naturalny sposób, a nie z lęku przed karą. To pozwala im rozwijać się w zrównoważony sposób.

  • Efektywna nauka poprzez powtarzanie i samokontrolę

Poprzez systematyczne ćwiczenia i powtarzanie czynności dziecko w swoim tempie doskonali umiejętności. Dzięki temu, że samodzielnie sprawdza swoje zadania i dostrzega ewentualne błędy, uczy się też samokontroli.

  • Przyjazna atmosfera i mieszane grupy wiekowe

W przedszkolu Montessori ważne jest utrzymanie przyjaznej atmosfery. Oparta jest ona na współpracy między dziećmi, które uczą się w mieszanych grupach wiekowych. Pozwala to na wyeliminowanie zachowań rywalizacyjnych.

Dla jakiego dziecka metoda Montessori jest odpowiednia? Wady i zalety

Program Montessori dostosowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Możemy jednak spotkać także żłobki, do których możemy zapisać już niemowlęta poniżej 3 roku życia. Metoda jest na tyle uniwersalna, że może być stosowana w wychowywaniu i nauce każdego dziecka. Do głównych zalet Montessori możemy zaliczyć:

  • kształtowanie zainteresowań i zdolności dzieci już we wczesnym dzieciństwie
  • indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka
  • budowanie w dziecku korzystnego podejścia do nauki, sprzyjającego efektywnemu przyswajaniu wiedzy
  • rozwój odpowiedzialności i samodzielności
  • kształtowanie kreatywności i umiejętności koncentracji uwagi.

Czy metoda Montessori ma jakieś wady? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to bardziej kwestia subiektywna, zależna od potrzeb dziecka i jego rodziców. Musimy np. pamiętać, że w przedszkolu Montessori nie ma klasycznych zabawek, a motywy fantastyczne i fikcyjne opowieści wprowadzane są dopiero po 6. roku życia.

Krytycy Montessori twierdzą, że dzieci wychowane tą metodą mogą mieć trudności z zaakceptowaniem zasad w szkole lub w pracy. Jednak badania wykazały, że nawet jeśli takie trudności wystąpiły, to były one krótkotrwałe. Czy przedszkole Montessori będzie odpowiednie dla naszego dziecka? Warto skonsultować się z dyrektorem placówki i rozwiać ewentualne wątpliwości, aby podjąć najlepszą decyzję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do góry